2010/08/15

Sommarpyssel

Under sommaren har det blivit mer fixande än fiskande. Dels växer ett nytt hem åt trollingbåten fram och dels har jag slutfört mitt projekt "göstorped". Det mesta av fixandet har jag lejt bort men ett antal timmar har ändå gått åt till projekten, timmar som gärna hade spenderats på sjön istället. Det är väl ändå bara att konstatera att utan nödvändiga förberedelser och utrustning blir det inget fiskande alls.

Göstorpeden lackerasFärdig göstorpedMarkarbetenPlattan gjutenStommen växer framHär står snart trollingmaskinen

"Fisken som försvann i djupet var alltid stor"

(turkiskt ordspråk)